Mun opinnot Yhdysvalloissa

Syyslukukautta on jäljellä enää vain kaksi viikkoa - hui! En ole vielä avannut teille mun opintoja vaihdon aikana, joten nyt on sen aika. Seuraavaksi siis selviää, mitä olen puuhaillut yliopiston seinien sisäpuolella (ja kotihommina myöskin ulkopuolella, haha) viimeiset kuukaudet. 

Aloitetaan kertomalla, että tämän lukukauden aikana suoritan yhteensä neljä viestinnän kurssia, jotka ovat viestintä organisaatioissa ja yhteisöissä, journalismin etiikka ja yhteiskunnalliset vastuut, viestinnän teoriat sekä valokuvaaminen ja visuaalinen suunnittelu. Yhteensä näistä kursseista kertyy "12 credit hours" eli 12 paikallista opintopistettä. Olen ollut erittäin innoissaan meneillään olevista kursseista, sillä ne vastaavat hyvin mielenkiinnon kohteitani.

Minun tuli valita haluamani kurssit vaihtoni ajaksi jo Suomessa. Tällöin valitsin erilaisia viestinnän kursseja, joista tosin en tällä hetkellä suorita yhtäkään. Suomessa tehty kurssisuunnitelma oli vasta alustava, ja lopulliset kurssivalinnat tehtiin vaihtoyliopistossa orientaatiopäivien aikana. Useille kursseille on paljon halukkaita, ja jo aiemmin opiskelunsa aloittaneet oppilaat pystyvät tehdä kurssivalintansa ennen uusia fukseja. Tästä syystä kaikki eivät saa haluamiaan kursseja suoritettavaksi. Itse olin kuitenkin onnekas, ja pääsin kursseille, jotka loppujen lopuksi olinkin toivonut saavani suorittaa. 

Kolme näistä kursseista on kertapituudeltaan ainoastaan 50:n minuutin mittaisia. Tämä aika tuntui aluksi hyvin lyhyeltä, sillä Suomessa opiskellessani luentojen pituudet ovat huomattavasti pidempiä. Kaikki kurssini pidetään samassa kampusrakennuksessa, joten kymmenen minuutin taukoaika kunkin luennon välillä ei aiheuta kiirettä siirtyä paikasta toiseen. Luennot järjestetään maanantaista perjantaihin mutta vain muutamina tunteina jokaisena päivänä. Kaikilla kursseilla on läsnäolopakko, josta omien kokemuksieni mukaan pidetään tiukasti kiinni. Nimet ja osallistuminen luennoille on tarkistettu jokaisen luennon alkaessa. Jokaisella kurssilla on kuitenkin "etäpäiviä", jolloin luennolla oleminen ei ole pakollista. Neljä kurssia on aikalailla tavallinen kurssimäärä yhden lukukauden yliopistossa opiskeleville vaihtareille, tai oikeastaan ihan kenelle tahansa opintonsa aloittavalle uudelle tulokkaalle. 

Opintojen rankkuus riippuu siitä, mitä arvosanaa haluaa tavoitella kurssin läpäisemisestä (vai haluaako ainoastaan läpäistä kurssin :-D). Useat vaihtoyliopistossani opiskelevat ihmiset pystyvät käymään yliopistoa erilaisten rahoitusten avulla, sillä Yhdysvalloissa lukuvuotta koskevat maksut voivat olla huimia. Olen kuullut usean paikallisen sanovan opintojen tuottavan stressiä, sillä esimerkiksi osaa stipendien saajista edellytetään saamaan tiettyjä arvosanoja stipendin voimassaolon takaamiseksi. Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi yliopistolla vallitseva ilmapiiri on hyvin aktiivinen ja koulutöihin panostetaan oikeasti paljon. 

Käymieni kurssien suoritustavat vaikuttavat hyvinkin perinteisiltä; käyn luennoilla ja palautan annetut tehtävät ajallaan. Kahdella käymistäni kursseista suoritetaan quiz-nimisiä testejä. Näitä testejä on muutaman viikon välein, ja ne kertaavat jo opittua tietoa. Edellä mainittujen lisäksi säännöllisesti on esseiden tai itsereflektiopapereiden palautuspäiviä. Valokuvauksen ja visuaalisen suunnittelun -kurssin palautettavat tehtävät ovat hieman erilaisia, sillä ne ovat usein esimerkiksi julisteiden, muokattujen videoiden tai jonkinlaisten diaesityksien palautuksia.

Tällä hetkellä lukukausi on jo ihan lopussa, ja "final week" alkaa pian. Viimeisille viikoille kertyy tyypillisesti loppukokeet kaikista kursseista. Loppukokeet käymilläni kursseilla poikkeavat hieman "yleisestä", sillä suoritan ainoastaan yhden paperille tehtävän loppukokeen. Muista kursseista "loppukokeina" toimivat puheen pitäminen, esitelmän esitteleminen sekä videoprojektin loppuunsaattaminen. Vaikka suurimmalla osalla käymistäni viestinnän kursseista ei olekaan viimeistä rutistusta paperille, riittää esitelmien laatimisissa ja harjoittelemisissa tekemistä!

Itseäni ei pelottanut englannin kieliset opinnot, ja hyvä niin, sillä pelko tästä olisi ollut aivan turha. Vaikka vaihdon alussa jouduinkin käyttämään aikaa joidenkin akateemisten sanojen suomentamiseen, totuin vieraaseen opiskelukieleen nopeasti. Tärkeät asiat oppi poimimaan kurssikirjoista vikkelästi, ja kääntäjä toimii hyvänä apuna hädän hetkellä! Lähes kaikki luennoitsijat ovat olleet todella avuliaita vaihto-oppilaita kohtaan, ja he varmasti auttavat ylipäätäänkin kaikkia oppilaita vaikeissa tilanteissa.

Jos opiskelu USA:ssa kiinnostaa, vastaan mielelläni aiheeseen liittyviin kysymyksiin! Pitää myös muistuttaa, että opiskelu ei ole vienyt kaikkia tuntejani, vaikka se päätehtäväni täällä ollessani onkin. Aikatauluttamisen jälkeen aikaa on jäänyt paremmin kuin hyvin kaikelle muullekin tekemiselle. 

-Mona